Kontrola zvitosti in položaja elektrod

Elektroda2

Predstavitev

Naprava s pomočjo dveh kamer določi položaj dveh elektrod v prostoru. V kolikor elektrode niso v pavilnem položaju  ali je odaljenost med njima napačna, naparva javi napako. Delavcu na napravi poda informacije za popravilo elektrode. Napravi omogoča preverjanje več različnih tipov in beleži statistiko zvitosti elektrod.

Galerija