Optična kontrola rotorjev

rotomatikaHidria

Predstavitev

Sistem nadzira rotorje na dveh pozicijah. Ko je rotor v prvi poziciji, glavno kontrolno vezje pošlje signal in visokoločljivostna kamera prične z zajemanjem slik rotorja v pokončni legi. Programska oprema izmeri 32 lastnosti rotorja za vsako sliko in na zaslonu prikaže rezultat kot povprečje posameznih vrednosti. Še preden rotor dospe v drugo pozicijo, začne manipulator vrteti motor, vse dokler kamera ne zajame določenega števila slik rotorja v ležečem položaju. S tem postopkom se rotor preveri z vseh strani. Programska oprema nato analizira dodatnih 12 lastnosti in jih prikaže na ekranu.

Galerija