Sistem za merjenje in ločevanje lamel LMS3

Wood-biscuits

Predstavitev

LMS3 sistem meri različne velikosti lamel (0, 10, 20, S6, H9, P4, FF, R1, R2, R3). Sistem najprej mehansko izloči premajhne kose lamel od ostalih. Nato je vsaka lamela pregledana, če ustreza velikosti, gladkosti robov, predpisani ploščini in je brez odvečnih trsk. Lamele izven predpisanih vrednosti se izločijo. kapaciteta sistema je 2 do 3 lamele na sekundo, 7.000 do 10.000 na uro. Sistem je popolnoma avtomatiziran. Trenutno so aktivni trije LMS3 sistemi v Sloveniji.

Galerija