Optična kontrola NOX nosilcev z uvijanjem navoja

Avtomatic thread gauging

Predstavitev

Sistem lahko pregleduje različne modele NOX nosilcev. Sistem s pomočjo kamer pregleda vse zunanje meritve mere kosa in najmanjši premer notranjega navoja (minor diameter). Pregleda se centričnost notranje izvrtine in preveri odsotnost ostružkov v navoju. Prav tako se preveri robove in površine posameznega kosa. V kolikor kos izpolnjuje vse kriterije ga robot prenese na uvijalno postajo kjer avtomatko uvijemo GO kaliber do določene globine. Pri uvijanu merimo moment, maksimalni moment, povprečni moment, globino uvitja, število korakov, in zračnost navoja.

Galerija