Lesna industrija

Big-Dowel-Control

Predstavitev

Lesna industrija se močno zanaša na sisteme strojnega vida za optimizacijo svojih procesov in sicer na način, da proizvedejo čim manj odpada in s tem maksimirajo dobiček. Sistemi strojnega vida lahko ponudijo preverjanje kakovosti lesa z preverjanjem geometrije, barve, površine še mnoge druge rešitve po naročilu. Čeprav lahko ljudje z izurjenim očesom dokaj dobro opazijo napake na lesu, je njihova hitrost in ponovljivost prekošena s strani sistemov strojnega vida., kar spet podjetjem v lesni industriji pomaga z maksimiranjem dobička in izboljšanjem izkoristka celotnega procesa.

Podjetja iz lesne industrije so skozi leta postala ena izmed naših rednih strank, tako da imamo posledično velik nabor izkušenj iz razvoja in implementacije rešitev po naročilu za podjetja iz lesne industrije. Večina rešitev obsega preverjanje površine, preverjanje barve in merjenje dimenzij.

Izdelki

Sistem za merjenje moznikov DMS5

Z razvijanjem sistema za merjenje in kontrolo moznikov smo začeli že pred več ...

Preberi več

Sistem za merjenje velikih moznikov BDS1

BDS1 meri in izvaja kontrolo kvalitete velikih moznikov in paličic velikosti od ...

Preberi več

Sistem za merjenje moznikov DMS6 XL

Kot posledico inovacije DMS6 lahko proizvedemo tudi večji sistem DMS6 XL, ki meri ...

Preberi več

Sistem za merjenje moznikov DMS6

Razvili smo 6. generacijo naprave za merjenje moznikov (DMS6), predvsem ...

Preberi več

Sistem za merjenje posebnih moznikov WDS1

Sistem WDS1 meri dva dimenzijsko različna tipa posebnih moznikov. Za vsak ...

Preberi več

Kontrolni sistem za smolnice PCS

PCS sistem meri in nadzira smolnice različnih velikosti. Sistem meri radij zgornjega roba, ...

Preberi več

Sistem za merjenje in ločevanje lamel LMS3

LMS3 sistem meri različne velikosti lamel (0, 10, 20, S6, H9, P4, FF, R1, R2, ...

Preberi več