Preverjanje zvitosti masnih kontaktov

Kontakt

Predstavitev

Zaradi specifične oblike masnih kontaktov je rokovanje z njimi oteženo, hkrati pa so podvrženi zvijanju posameznih kontaktov.  Kontakti se vozijo po tekočem traku kjer preverimo položaj kontaktov in kote zvitosti posameznih kontaktov. Slike kosa zajamemo z več strani hkarti in izračunamo položaj in zvitost kontaktov v prostoru.

Galerija