Krožni tek in zvitost osovin

circular_runout
opletanje_rotacija

Predstavitev

Sistem optične kontrole natančno meri dimenzije gredi različnih dolžin v času 3 sekund. Za slikanje uporabljamo kamero z veliko resolucijo  in telecentrično optiko. En piksel je ustrezal razdalji 0.02 mm na objektu, vendar smo s pomočjo interpolacije lahko
merili dimenzije bolj natančno.

Vsako gred slikamo 40 krat med rotacijo za 720 stopinj pri kotni hitrosti 360 stopinj na sekundo.To nam omogoča zaznavo nesimetričnih defektov, na primer ukrivljenost gredi, ki je definirana z maksimalnim preprostim krožnim tekom glede na simetrijsko os.

Dolžine in premere merimo s točnostjo 10 mikrometrov in ponovljivostjo (natančnostjo) 1 mikrometer,krožni tek pa izmerimo s točnostjo 2 mikrometra in ponovljivostjo 1 mikrometer.

Galerija